Shop by

Nhà sản xuất

Đo Đặc tính bề mặt

Đặc tính của một bề mặt sẽ tác động đến chất lượng tổng thể của lớp sơn phủ. Độ cao của bề mặt (được đo từ đỉnh cao nhất xuống chỗ lõm nhất) xác định các đặc tính như độ bám dính, mật độ và tổng lượng sơn phủ đã sử dụng.