Shop by

Nhà sản xuất

Đo Độ sạch bề mặt

Một bề mặt sạch là chìa khóa thành công khi thực hiện sơn phủ. Trong quá trình chuẩn bị bề mặt ban đầu, ngoài việc đánh bề mặt hoặc mài, một bề mặt lớp phủ có thể được thổi, dùng nước áp lực cao hoặc đơn giản hơn là rửa.