Hioki 3286-20 có gọng kìm để đo dòng và có 3 dây vàng, đen, đỏ pác đo công suất, góc pha, tần số ... Pác đo theo hướng dẫn sau;