- Hệ thống giám sát an ninh cố định và di động cho các khu vực quan trọng, các nút giao thông 24/7 - Hệ thống quan sát trên các phương tiện trên bộ và trên sông/biển phục vụ cho tuần tra. - Các thiết bị quan sát cá nhân và trên vũ khí phục vụ cho việc kiểm tra, trinh sát, truy đuổi và trấn áp tội phạm.

- Hệ thống giám sát an ninh cố định và di động cho các khu vực quan trọng, các nút giao thông 24/7 - Hệ thống quan sát trên các phương tiện trên bộ và trên sông/biển phục vụ cho tuần tra. - Các thiết bị quan sát cá nhân và trên vũ khí phục vụ cho việc kiểm tra, trinh sát, truy đuổi và trấn áp tội phạm.

Các sản phẩm ứng dụng công nghệ ảnh nhiệt trở thành công cụ đắc lực trong công tác thực thi pháp luật:
- Hệ thống giám sát an ninh cố định và di động cho các khu vực quan trọng, các nút giao thông 24/7
- Hệ thống quan sát trên các phương tiện trên bộ và trên sông/biển phục vụ cho tuần tra.
- Các thiết bị quan sát cá nhân và trên vũ khí phục vụ cho việc kiểm tra, trinh sát, truy đuổi và trấn áp tội phạm.
Nó mang lại hiệu quả cao cho việc thực thi pháp luật, đảm bảo tính chiến thuật, bảo mật và an toàn.