Shop by

Nhà sản xuất

Máy đo độ mịn của hạt

Từ sự phát triển của sơn phủ và mực in trong phòng thí nghiệm tới việc kiểm tra trong suốt qúa trình sản xuất, việc đo lường một cách chính xác và nhanh chóng kích thước của vật liệu như hạt nhuộm hoặc các vật liệu tương tự khác - là một trong các công nghệ đo cần thiết được yêu cầu cho các tính toán đáng tin cậy và có thể lặp lại.