Độ dày vật liệu

Máy dùng công nghệ siêu âm để đo chính xác độ dày vật liệu. Chuyển đổi theo thời gian dòng năng lương sóng âm, gửi và nhận lại từ nguồn phản chiếu từ đầu dò hoặc bề mặt đối diện, thiết bị đo độ dày này là lý tưởng cho đo và phát hiện khuyết tật trên một vật liệu khi một bề mặt của vật liệu không thể chạm tới được.