Các biểu đồ kiểm tra

Elcometer cung cấp nhiều loại biểu đồ kiểm tra Leneta, từ màu trắng tới các mẫu khác nhau của đen và trắng. Đưa ra sản phẩm chất lượng cao, giấy không bắt huỳnh quang, chịu được bộ phát sáng hiệu quả cho đo màu, Các biểu đồ kiểm tra Leneta là biểu đồ tiêu chuẩn trên thị trường trong công nghiệp sơn phủ.