Shop by

Nhà sản xuất

Đo độ dày vật liệu

Máy đo dùng công nghệ siêu âm để xác định chính xác độ dày của vật liệu. Chuyển đổi theo thời gian năng lượng sóng âm, truyền đi và phản hồi lại từ một bề mặt đối diện, thiết bị đo độ dày dùng siêu âm là lý tưởng để phát hiện khuyết tật trong vật liệu khi chỉ có thể tiếp xúc với một mặt.