Nhà cung cấp

Không có nhà cung cấp nào

Phân lọai

Danh mục sản phẩm theo nhà sản xuất Kyoritsu

Centertech là nhà cung cấp các thiết bị đo kyoritsu nổi tiếng. Hiện tại centertech là đối tác lớn nhất của hãng kyoritsu tại việt nam. Cung cấp các sản phẩm đo lường chuẩn mực của hãng kyoritsu. Khi mua sản phẩm của hãng kyoritsu tại centertech quý khách hàng luôn được bảo hành theo chế độ của kyoritsu