Ai cũng biết rằng, công cụ Máy Chụp Ảnh Nhiệt là rất tốt. Nhưng không phải ai cũng có thể nhận thấy được hiệu quả của việc đầu tư Máy Chụp Ảnh Nhiệt. Vì vậy để làm sáng rõ điều này, sau nhiều năm phân tích và tính toán chúng tôi đã tổng hợp, tóm tắt lại hiệu quả kinh tế của việc sử dụng Máy Chụp Ảnh Nhiệt của Fluke

Bảng tóm tắt hiệu quả kinh tế của việc sử dụng Máy Chụp Ảnh Nhiệt của Fluke:

Giảm chi phí vận hànhReturn-On-Investment (ROI)
Tiềm năng tiết kiệm số tiền
Chi phí thuê service kiểm tra bằng camera nhiệt
1Số lần thuê service kiểm tra/ năm 2
2Tốn bao nhiêu cho 1 lần thuê service camera nhiệt                          20,000,000
  Tiết kiệm tiềm năng nhờ camera nhiệt                         40,000,000
Tiết kiệm tiền điện nhờ phát hiện chỗ rò nhiệt (hệ thống lạnh, lò hơi, đường ống, van bẫy hơi)
1Hoá đơn tiền điện 1 năm                     6,000,000,000
2Tiết kiệm tối thiểu theo thống kê (*Institute of Infrared) 3%
  Tiết kiệm tiềm năng nhờ camera nhiệt                       180,000,000
Bảo trì dự phòng cho nhà máy và giảm rủi roReturn-On-Investment (ROI)
Tiềm năng tiết kiệm số tiền
Giảm rủi ro hoả hoạn (*25-30% nguyên nhân hoả hoạn là do sự cố hệ thống điện - Zurich Risk Engineering)
1Một sự cố hoả hoạn tiêu tốn cơ sở của bạn bao nhiêu?                        400,000,000
2Khả năng giảm rủi ro khác  0
  Tổng số tiền rủi ro giảm được                       400,000,000
Chi phí do ngừng sản xuấtReturn-On-Investment (ROI)
Tiềm năng tiết kiệm số tiền
Chi phí do ngừng sản xuất
1Doanh thu của cơ sở                                                                                       100,000,000,000
2Số ngày sản xuất / năm240ngày
3Số ca (shift)1trên ngày
4Giờ / ca8giờ
5Thu nhập gộp (%)30%%
6Tổng giờ sản xuất1,920giờ
7Tổng thu nhập của cơ sở30,000,000,000VND
8Tổng thu nhập theo giờ sản xuất15,625,000VND/giờ
9Thời gian ngừng sản xuất trung bình khi sự cố4giờ
10Số sự cố / năm (trung bình, ước tính)2sự cố
  Tiết kiệm nhờ giảm sự cố                       125,000,000
Chi phí vật tư sửa chữa do ngừng sản xuấtReturn-On-Investment (ROI)
Tiềm năng tiết kiệm số tiền
Chi phí do vật tư sửa chữa gấp  
1Chi phí trung bình cho vật tư, máy móc sửa chữa gấp100,000,000VND
2Lần sự cố gây gián đoạn sản xuất / năm2lần
  Tiết kiệm nhờ giảm sự cố                       200,000,000
Chi phí lao động sửa chữa do ngừng sản xuấtReturn-On-Investment (ROI)
Tiềm năng tiết kiệm số tiền
Chi phí lao động do sự cố  
1Lương chuyên gia/ kỹ sư/ kỹ thuật khắc phục (trung bình)500,000VND/giờ
2Thời gian trung bình để khắc phục4giờ
3Số nhân lực cần để khắc phục4người
4Số sự cố / năm (trung bình, ước tính)3sự cố
  Tiết kiệm nhờ giảm sự cố                         24,000,000
     
  Tổng tiết kiệm tiềm năng hàng năm nhờ camera nhiệt            969,000,000