Shop by

Nhà sản xuất

Tạo màng film

Đối với nhiều sản phẩm , như sơn, mực in, vani, hồ và mỹ phẩm. Độ tin cậy của các test thí nghiệm liên quan trực tiếp tới chất lượng sản phẩm