Hệ thống quan sát cố định cho đường biên, khu vực quan trọng: đặc khu an ninh, nhà máy, kho bãi, cơ quan, ngân hàng, tòa nhà… -Hệ thống quan sát di động bảo an cho các khu vực, sự kiện ngoài trời một cách linh động

- Hệ thống quan sát cố định cho đường biên, khu vực quan trọng: đặc khu an ninh, nhà máy, kho bãi, cơ quan, ngân hàng, tòa nhà… -Hệ thống quan sát di động bảo an cho các khu vực, sự kiện ngoài trời một cách linh động

Với khả năng quan sát 24/7, trong mọi điều kiện thời tiết, camera ảnh nhiệt mạng lại hiệu quả mạnh mẽ cho các hệ thống quan sát an ninh.

- Hệ thống quan sát cố định cho đường biên, khu vực quan trọng: đặc khu an ninh, nhà máy, kho bãi, cơ quan, ngân hàng, tòa nhà…

-Hệ thống quan sát di động bảo an cho các khu vực, sự kiện ngoài trời một cách linh động

Đề phòng, phát hiện được các mối nguy hại tiềm ẩn, làm chủ tình hình an ninh một cách bí mật và hiệu quả