Shop by

Nhà sản xuất

Các bộ kit kiểm tra

Elcometer đưa ra rất nhiều các thiết bị kiểm tra. Các sản phẩm của chúng tôi được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực công nghiệp. Trong mọi trường hợp, luôn luôn cần thiết phải kiểm tra trong quá trình đánh giá chất lượng - như một tham số này có thể tác động tới tham số khác. Như độ dày của lớp phủ có thể tác động tới các đặc tính như độ bám dí...
Elcometer đưa ra rất nhiều các thiết bị kiểm tra. Các sản phẩm của chúng tôi được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực công nghiệp. Trong mọi trường hợp, luôn luôn cần thiết phải kiểm tra trong quá trình đánh giá chất lượng - như một tham số này có thể tác động tới tham số khác. Như độ dày của lớp phủ có thể tác động tới các đặc tính như độ bám dính, độ bóng và tình trạng xốp. Elcometer đã đặt các bộ kit kiểm tra theo đặc tính sản phẩm và loại hình công nghiệp - kết hợp một nhóm các thiết bị từ các thiết bị của hãng. Từng bộ Kit được cung cấp đặt trong một valy nhựa cứng, rất lý tưởng khi vận chuyển.
Thêm