Phòng cháy: phát hiện các mối nguy hiểm từ việc quá tải nhiệt phát sinh cháy, bén cháy nhỏ, rò rỉ khí gas. -Chữa cháy: Đảm bảo tầm nhìn cho lính cứu hỏa chữa cháy trong khói bụi, tìm kiếm nạn nhân, hàng hóa, kiểm soát tàn dư nhiệt sau dám cháy. -Cứu hộ cứu nạn: Dễ dàng và bao quát trong việc tìm kiếm nạn nhân trong cháy nổ, sập nhà, tai nạn, cứu nạn trong cháy nổ, sập nhà, tai nạn, cứu nạn trên sông trong điều kiện khói bụi và đêm tối hay lẫn trong đống đổ nát.

-Phòng cháy: phát hiện các mối nguy hiểm từ việc quá tải nhiệt phát sinh cháy, bén cháy nhỏ, rò rỉ khí gas. -Chữa cháy: Đảm bảo tầm nhìn cho lính cứu hỏa chữa cháy trong khói bụi, tìm kiếm nạn nhân, hàng hóa, kiểm soát tàn dư nhiệt sau dám cháy. -Cứu hộ cứu nạn: Dễ dàng và bao quát trong việc tìm kiếm nạn nhân trong cháy nổ, sập nhà, tai nạn, cứu nạn trong cháy nổ, sập nhà, tai nạn, cứu nạn trên sông trong điều kiện khói bụi và đêm tối hay lẫn trong đống đổ nát.

Camera ảnh nhiệt chủ động, an toàn, bao quát, kịp thời trong việc:
-Phòng cháy: phát hiện các mối nguy hiểm từ việc quá tải nhiệt phát sinh cháy, bén cháy nhỏ, rò rỉ khí gas.
-Chữa cháy: Đảm bảo tầm nhìn cho lính cứu hỏa chữa cháy trong  khói bụi, tìm kiếm nạn nhân, hàng hóa, kiểm soát tàn dư nhiệt sau dám cháy.
-Cứu hộ cứu nạn: Dễ dàng và bao quát trong việc tìm kiếm nạn nhân trong cháy nổ, sập nhà, tai nạn, cứu nạn trong cháy nổ, sập nhà, tai nạn, cứu nạn trên sông trong điều kiện khói bụi và đêm tối hay lẫn trong đống đổ nát.
Với các giải pháp về hệ thống quan sát phòng cháy, sản phẩm quan sát cho xe, cầm tay và gắn trên mũ cho lính cứu hỏa sẽ mang lịa hiểu quả cho công tác PCCC  cho các khu vực dân sinh, công nghiệp, rừng, sông nước…