Đặc tính bề mặt

Đặc tính của một bề mặt sẽ tác động lên chất lượng tổng thể của lớp phủ. Độ cao về đặc tính bề mặt (được đo từ đỉnh tới phần thấp nhất) xác định các đặc tính như độ bám dính, khối lượng sơn phủ đã sử dụng.