Camera nhiệt với khả năng quan sát tốt trên biển, trên bộ, trong công nghiệp, công nghệ ảnh nhiệt được ứng dụng hiệu quả rộng rãi trong lĩnh vực công nghiệp dầu khí. - Hệ thống giám sát chung cho bến cảng, dàn khoan ngoài biển, tàu thuyền, trực thăng, các phương tiện chuyên trở trên bộ… giúp cho công tác giám sát an ninh, định hướng, hướng dẫn giao thông trong các điều kiện khó khăn của ánh sáng và thời tiết.

- Camera nhiệt với khả năng quan sát tốt trên biển, trên bộ, trong công nghiệp, công nghệ ảnh nhiệt được ứng dụng hiệu quả rộng rãi trong lĩnh vực công nghiệp dầu khí. - Hệ thống giám sát chung cho bến cảng, dàn khoan ngoài biển, tàu thuyền, trực thăng, các phương tiện chuyên trở trên bộ… giúp cho công tác giám sát an ninh, định hướng, hướng dẫn giao thông trong các điều kiện khó khăn của ánh sáng và thời tiết.

- Camera nhiệt với khả năng quan sát tốt trên biển, trên bộ, trong công nghiệp, công nghệ ảnh nhiệt được ứng dụng hiệu quả rộng rãi trong lĩnh vực công nghiệp dầu khí.
- Hệ thống giám sát chung cho bến cảng, dàn khoan ngoài biển, tàu thuyền, trực thăng, các phương tiện chuyên trở trên bộ… giúp cho công tác giám sát an ninh, định hướng, hướng dẫn giao thông trong các điều kiện khó khăn của ánh sáng và thời tiết.
- Hệ thống quan sát và sản phẩm cầm tay cho nhà máy, hệ thống máy móc của dàn khoan, nhà máy lọc dầu phát hiện chính xác các lỗi vận hành máy móc cơ khí, dấu hiệu bất thường trong hệ thống điện, rò rỉ bất thường trên hệ thống đường ống truyền tải chất lỏng/khí và bể chứa dầu/khí.
- Các sản phẩm cầm tay quan sát phục vụ cứu hộ cứu nạn trên biển với người và hàng hóa trong đêm, trong các sự cố, tai nạn trong nhà máy, cứu hộ các sự cố môi trường do ô nhiễm váng dầu, hóa chất ngày và đêm, đảm bảo an toàn, chính xác, kịp thời