Biết chắc nghi phạm đang nằm bên trong chiếc thuyền được phủ bạt nhờ sử dụng máy dò thân nhiệt, cảnh sát Mỹ đã dùng robot cắt toang lớp bạt trước khi ném vào rất nhiều lựu đạn gây choáng, rồi dễ dàng tiến vào bắt gọn.

Biết chắc nghi phạm đang nằm bên trong chiếc thuyền được phủ bạt nhờ sử dụng máy dò thân nhiệt, cảnh sát Mỹ đã dùng robot cắt toang lớp bạt trước khi ném vào rất nhiều lựu đạn gây choáng, rồi dễ dàng tiến vào bắt gọn.

Chiếc thuyền bị hư hại nhẹ sau khi lựu đạn nổ

Nghi phạm bị bắt và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất máu nặng