Độ cứng và chà xát

"Độ cứng" được sử dụng để tham chiếu với các đặc tính khác của vật liệu: •Chịu chà xát và mài mòn •Chịu thẩm thấu Phụ thuộc vào các yêu cầu, có rất nhiều các phương pháp kiểm tra độ cứng. Một vài phương pháp dành cho đặc tính sơn phủ, một số khác thì phù hợp cho kiểm tra các vật liệu như kim loại, nhựa, cao su hoặc chất đàn hồi.