Các phụ kiện kiểm tra

Dải thiết bị dùng để trợ giúp các phân tích kiểm tra, từ các so sánh thủ công tới kính hiển vi và đèn soi.