Độ dày màng phủ khô

Độ dày màng sơn phủ là một thông số rất quan trọng trong quy trình sơn. Nó cung cấp thông tin về tuổi thọ của cơ chất, mục đích sử dụng phù hợp cho các sản phẩm, độ dày màng sơn phủ đảm bảo tính tương thích với các tiêu chuẩn quốc tế Các hệ thống quản lý chất lượng như ISO 9000, ISO 17025 và Guide 25, yêu cầu thiết bị được điều khiển tốt, lưu d...
Độ dày màng sơn phủ là một thông số rất quan trọng trong quy trình sơn. Nó cung cấp thông tin về tuổi thọ của cơ chất, mục đích sử dụng phù hợp cho các sản phẩm, độ dày màng sơn phủ đảm bảo tính tương thích với các tiêu chuẩn quốc tế Các hệ thống quản lý chất lượng như ISO 9000, ISO 17025 và Guide 25, yêu cầu thiết bị được điều khiển tốt, lưu dữ liệu và đã được hiệu chuẩn. Người dùng phải đọc kết quả theo các tiêu chuẩn quốc gia. Từ năm 1947, trước khi giới thiệu các thiết bị điện tử, hãng Elcometer là một trong các hãng hàng đầu thế giới đưa ra thiết bị đo độ dày sơn phủ không phá hủy là máy Elcometer 101. Trong hơn 6 thập lỷ qua, Elcometer trở thành một công ty lớn nhất thế giới về kiểm tra sơn phủ và đo độ dày sơn phủ, hãng đưa ra rất nhiều các thiết bị đo độ dày sơn phủ dạng số cũng như đo độ dày dạng phá hủy. Cải tiến lớn nhất của Elcometer là đưa ra bộ sản phẩm máy đo độ dày sơn phủ Elcometer 456 kiểu mới. Sản phẩm đưa ra dùng để đo cho độ dày sơn phủ trên các loại cơ chất kim loại nhiễu từ và không nhiễm từ, Thiết bị Elcometer 456 kiểu mới này mạnh mẽ, chắc chắn và dễ dàng sử dụng h�
Thêm