Sản phẩm PathFinderIR là một camera nhỏ gọn dễ dàng tích hợp trên ô tô, mạng lại tầm nhìn rõ ràng khi di chuyển trong các điều kiện khó khăn về thời tiết, địa hình, ban đêm: thiếu ánh sáng, sương mù, khói bụi…Giúp người điều khiển phương tiện sớm chủ động tránh được các mối nguy hiểm từ sự lóa sáng của các phương tiện khác, con người, súc vật , các chướng ngại vật kahcs và các đường nguy hiểm .Mang lại cảm giác thân thiện như lái xe ban ngày

Sản phẩm PathFinderIR là một camera nhỏ gọn dễ dàng tích hợp trên ô tô, mạng lại tầm nhìn rõ ràng khi di chuyển trong các điều kiện khó khăn về thời tiết, địa hình, ban đêm: thiếu ánh sáng, sương mù, khói bụi…Giúp người điều khiển phương tiện sớm chủ động tránh được các mối nguy hiểm từ sự lóa sáng của các phương tiện khác, con người, súc vật , các chướng ngại vật kahcs và các đường nguy hiểm .Mang lại cảm giác thân thiện như lái xe ban ngày

Sản phẩm PathFinderIR là một camera nhỏ gọn dễ dàng tích hợp trên ô tô, mạng lại tầm nhìn rõ ràng khi di chuyển trong các điều kiện khó khăn về thời tiết, địa hình, ban đêm: thiếu ánh sáng, sương mù, khói bụi…Giúp người điều khiển phương tiện sớm chủ động tránh được các mối nguy hiểm từ sự lóa sáng của các phương tiện khác, con người, súc vật , các chướng ngại vật kahcs và các đường nguy hiểm .Mang lại cảm giác thân thiện như lái xe ban ngày