Camera ảnh nhiệt với khả giám sát, đo lường trong các hệ thống sản xuất tự động liên quan đến nhiệt, quan sát qua khói, hơi nước giúp cho việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, tính ổn định của dây truyền, phát hiện các mối nguy cơ cháy nổ trong hệ thống.

Camera ảnh nhiệt với khả giám sát, đo lường trong các hệ thống sản xuất tự động liên quan đến nhiệt, quan sát qua khói, hơi nước giúp cho việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, tính ổn định của dây truyền, phát hiện các mối nguy cơ cháy nổ trong hệ thống.

- Camera ảnh nhiệt với khả giám sát, đo lường trong các hệ thống sản xuất tự động liên quan đến nhiệt, quan sát qua khói, hơi nước giúp cho việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, tính ổn định của dây truyền, phát hiện các mối nguy cơ cháy nổ trong hệ thống.
-  Ứng dụng tốt trong các ngành sản xuất cần sự chính xác trong các khâu sử lý nhiệt, có liên quan đến nhiệt: như đúc, hàn dán nhiệt, sản xuất hàng công nghiệp và dân dụng…
-  Lợi ích: nhìn và đo phân bố nhiệt của quá trình không cần tiếp xúc, tích hợp chuông cảnh báo, phát hiện và khoanh vùng sự cố khi hệ thống vẫn vận hành, lưu trữ thông tin, tiết kiệm chi phí và thời gian