Shop by

Nhà sản xuất

Kiểm tra lỗ và rộp

Việc cơ chất bị ăn mòn sơm chủ yếu là do lớp sơn bị thủng hoặc lỗi. Nguyên nhân chính là do các lỗ thủng trên sản phẩm sơn phủ cuối cùng.