Shop by

Nhà sản xuất

Đồng hồ đo Xung(tốc độ)

Đồng hồ đo xung (Tốc độ) dùng để đo các đại lượng rpm/rps và tốc độ của vật đang quay, được sử dụng một cách rộng rãi cho sự điều khiển của máy móc trong các quá trình tự động hóa nhằm nâng cao năng suất. Đồng hồ đo Xung (Tốc độ) của Autonics, được trang bị với nhiều chế độ hoạt động, độ chính xác cao và đáng tin cậy ngay cả trong việc đo vật đa...
Đồng hồ đo xung (Tốc độ) dùng để đo các đại lượng rpm/rps và tốc độ của vật đang quay, được sử dụng một cách rộng rãi cho sự điều khiển của máy móc trong các quá trình tự động hóa nhằm nâng cao năng suất. Đồng hồ đo Xung (Tốc độ) của Autonics, được trang bị với nhiều chế độ hoạt động, độ chính xác cao và đáng tin cậy ngay cả trong việc đo vật đang quay với tốc độ cực cao, và được mở rộng nhiều loại sản phẩm giúp bạn có thể lựa chọn giải pháp tốt nhất cho các nhu cầu của bạn.
Thêm