Tính đàn hồi và độ biến dạng

Độ bền của lớp phủ khi chịu tác động của bên ngoài như cào, uốn, va đập, dùng để xác khả năng phù hợp theo ứng dụng thiết kế. Một lớp sơn được thiết kế sử dụng trong công nghiệp sơn phủ. Ví dụ, cần phải có khả năng trải trên cơ chất theo hình dạng mong muốn mà không bị phá hủy. Sự biến dạng hoặc phá hủy sẽ giảm thiểu khả năng bảo vệ cũng như mà...
Độ bền của lớp phủ khi chịu tác động của bên ngoài như cào, uốn, va đập, dùng để xác khả năng phù hợp theo ứng dụng thiết kế. Một lớp sơn được thiết kế sử dụng trong công nghiệp sơn phủ. Ví dụ, cần phải có khả năng trải trên cơ chất theo hình dạng mong muốn mà không bị phá hủy. Sự biến dạng hoặc phá hủy sẽ giảm thiểu khả năng bảo vệ cũng như màu sắc bị thay đổi, độ bám dính kem... Hơn nữa, một lớp sơn phủ trong công nghiệp được sử dụng sẽ tác động đến tuổi thọ của sản phẩm. Để miêu tả độ chịu giãn dài và chịu phá hủy của lớp sơn phủ, phải thực hiện lặp lại nhiều lần các thử nghiệm.
Thêm