Quan sát kiểm tra tổng quan các lỗi nứt gãy, thấm nước ngưng tụ, hiệu xuất sử dụng, hấp thụ/bức xạ năng lượng của một công trình Quan sát kiểm tra chi tiết phát hiện lỗi hệ thống điện, đường ống nước, dẫn khí, việc sử dụng năng lượng của công trình.

Quan sát kiểm tra tổng quan các lỗi nứt gãy, thấm nước ngưng tụ, hiệu xuất sử dụng, hấp thụ/bức xạ năng lượng của một công trình
Quan sát kiểm tra chi tiết phát hiện lỗi hệ thống điện, đường ống nước, dẫn khí, việc sử dụng năng lượng của công trình.
Khả năng kiểm tra, đánh giá trực quan mọi nơi mọi lúc, quan sát xa, không tiếp xúc hay can thiệp trực tiếp, đảm bảo tính chủ động, an toàn, kịp thời, tiết kiệm để phục vụ trong thi công, bảo hành, bảo trì, sửa chữa các công trình xây dựng.