Độ mài mòn và chịu tảy rửa

Độ chịu mài mòn là tham số quan trọng của sản phẩm sơn phủ. Từ sơn phủ cho quần áo tời các phím trên đồ chơi....